Pellets  – ett bra uppvärmningsalternativ för sommarstugan

Pellets – ett bra uppvärmningsalternativ för sommarstugan

Uppvärmningskostnaderna utgör den allra största delen av de löpande kostnaderna för sommarstugeägare. Därför funderar många på vad det bästa alternativet är för uppvärmning och det finns många starka argument för pelletspannan.

Att värma sommarstugan med hjälp av pellets har många fördelar. Till att börja med är pellets ett förnyelsebart biobränsle som framställs av svensk skogsråvara, vilket gör det till ett betydligt bättre miljöval än både olja och el. Flera leverantörer av pellets vidtar också extra åtgärder för att göra även leveranserna miljövänliga. En sådan aktör är Vida och på https://www.vida.se/info/branslepellets/ kan du läsa mer om hur de arbetar för att skapa hållbara produkter och leveranser.

Låga investerings- och driftskostnader

Även kostnaderna talar för pelletspannan som ett alternativ för sommarstugan. Pellets är billigare i drift än både olja och el. Det viktade medelpriset för pelletsuppvärmning var cirka 64,4 öre/kWh under 2018. Dessutom är installationskostnaden inte så hög.

”Vid byte från olja till pellets kostar det cirka 25 000-30 000 kronor att byta brännare på oljepannan, plus runt 20 000 kronor för ett pelletsförråd,” enligt Vi i Villa.

Enkelt underhåll

Pelletspannan kräver inte heller mycket underhåll. Det gör att den går bra att använda för underhållsvärme under vintrarna, utan att du måste åka ut till stugan varje helg. Det sänker uppvärmningskostnaderna ytterligare. Askan måste tömmas ungefär en gång i månaden, så om du inte besöker stugan alls under en lång period kan du behöva komplettera med exempelvis en luft-värmepump.

Pellets passar bra i hus där det finns ett vattenburet system, ett pannrum och tillräckligt med plats för att förvara säckarna med pellets fuktfritt. Det är en fördel om du kan besöka stugan åtminstone en gång i månaden, men det finns alternativ även om du blir borta längre.